Wat zijn de tarieven voor palletzendingen Europa van DHL?

We hebben mogelijkheden om pallets te versturen en te importeren binnen Europa.  
Pallets binnen Europa (buiten Nederland) verstuur je via DHL Europlus Pallet International. Op de DHL pagina vind je hier meer informatie over.

⚠️ Pallets naar Hongarije: EKAER verplichting

Europlus Pallet International

Kijk voor DHL Europlus Pallet International tarieven in het verzendsysteem op de tarieven pagina > pallets (via het menu financieel). Palletzendingen via DHL Europlus Pallet International kan je zelf inboeken via het verzendsysteem.