Wat moet ik doen als mijn pakket kwijt of beschadigd is?

Vervelend als je zending kwijtgeraakt of beschadigd is. Wij adviseren om een claim hiervoor in te dienen middels een supportaanvraag. Selecteer de desbetreffende zending in het verzendsysteem op de zendingen pagina en klik op supportaanvraag.

Voor het opstarten van een schadeonderzoek hebben we de volgende stukken nodig:

 1. foto van het geopende pakket waarbij de inhoud en de opvulling in het pakket duidelijk zichtbaar zijn
 2. foto van de gehele omvang + close-up foto van de beschadigde artikelen
 3. in- en verkoopfactuur, met daarop de omschrijving + waarde van het verstuurde product
 4. werkelijk gewicht van het beschadigde product
 5. foto van de barcode op de verpakking geplakt, zodat aantoonbaar is dat het om deze zending gaat

Na ontvangst van deze stukken, kan onze support afdeling een volledige schadeprocedure bij de vervoerder aanvragen.

⚠️ Let op! Als een zending niet extra verzekerd verzonden is zal DHL of PostNL een schadevergoeding uitbetalen op basis van haar eigen AVC = € 3,40 per kg.

⚠️ Let op! De melding van een schade bij een DHL of PostNL zending dient binnen 5 werkdagen na bezorgscan gedaan te worden. Alles na deze 5 werkdagen nemen DHL en PostNL niet meer in behandeling.


dhl  postnl
DHL en PostNL schade melden en claims indienen

 • Volg bovenstaande stappen voor het melden van schade aan jouw pakket middels een supportaanvraag.
 • Wanneer jouw klant zichtbare schade ziet aan de buitenkant van het pakket bij het bezorgen door de DHL/PostNL bezorger, dan kan de zending geweigerd worden vanwege deze schade. Wordt het pakket toch aangenomen, dan moet deze schade gemeld worden bij de bezorger. Hij/zij zal hier een melding van maken in de handterminal, de schade is daarbij gemeld en bekend bij DHL/PostNL. 
  ⚠️ Let op! Wanneer deze melding niet gedaan wordt bij de bezorger door jouw klant, dan bestaat de kans dat de afhandeling hiervan niet geaccepteerd wordt door DHL/PostNL.
 • Wanneer er geen zichtbare schade te zien is aan de buitenkant van het pakket en de schade pas zichtbaar wordt bij het openen ervan, dan dient deze schade binnen 5 werkdagen na bezorgscan gemeld te worden bij ons. Dit kan middels een supportaanvraag met de bovengenoemde foto’s en bijlagen.

Houd rekening met onderstaande wanneer DHL/PostNL overgaat tot het vergoeden van de schade:

 • Bij verzekerde zendingen zal er 60% van de verkoopfactuur en 100% van de inkoopfactuur uitbetaald worden.
 • Bij niet verzekerde zendingen zal DHL/PostNL een schadevergoeding uitbetalen op basis van haar eigen AVC, wat betekent € 3,40 per kg voor binnenlandse zendingen en 8,66 SDR voor buitenlandse zendingen.
 • DHL: De verzendkosten voor binnenlandse zendingen worden niet vergoed bij schade/vermissingen, de verzendkosten bij buitenlandse zendingen worden wel vergoed bij schade/vermissingen.
 • PostNL: De verzendkosten worden voor zowel binnenlandse en buitenlandse zendingen vergoed bij schade/vermissingen.
    

  instabox-logo
  Instabox schade melden en claims indienen

  Houd rekening met onderstaande wanneer Instabox overgaat tot het vergoeden van de schade:

  • Geen verzekering mogelijk, bij schades en/of vermissingen wordt er op basis van het aantal kg. €3,40 vergoed.

  Vergoeden van verzendkosten bij schades en/of vermissingen:

  • De verzendkosten worden bij schades en/of vermissingen niet vergoed.
    

  DPD
  DPD schade melden en claims indienen

  • Volg bovenstaande stappen voor het melden van schade aan jouw pakket middels een supportaanvraag.
  • Schademeldingen dienen binnen 7 kalenderdagen bekend gemaakt te worden middels een supportaanvraag.

  Vergoeden van verzendkosten bij schades en/of vermissingen
  De verzendkosten worden bij vermissingen vergoed, bij schades wordt dit ook gedaan mits de claim is goedgekeurd. Als het pakket niet aan de DPD-richtlijnen voldoet, worden de verzendkosten ook niet vergoed.

  Niet of niet correct geleverd
  In het geval dat een pakket niet of niet correct geleverd is, hebben wij een omschrijving van de inhoud nodig zodat we het pakket kunnen zoeken waar nodig. Als hier geen positief resultaat uit volgt, proberen we je zo snel mogelijk van een financiële vergoeding te voorzien.

  DPD vergoedt de inkoopwaarde exclusief btw van de zending tot aan € 520,00 inclusief verzendkosten. Om dit aan te tonen is er voor het afwikkelen van de claim de volgende items nodig:

  • een verkoopfactuur - dit toont zowel de inhoud als de waarde van het pakket aan
  • een inkoopfactuur

  FedexExpress
  FedEx Cross Border

  Fedex schade melden en claims indienen

  Houd rekening met onderstaande wanneer Fedex overgaat tot het vergoeden van de schade en/of vermissing:

  Navragen dienen binnen 30 dagen na de eerste, fysieke scan bij Fedex binnen te zijn, alles wat na deze 30 dagen ingediend wordt zal niet meer in behandeling genomen worden door de vervoerder. Is de navraag te laat binnen? Dan zal de claim bij schade en/of vermissing niet in behandeling worden genomen. Zodra de zending officieel als vermist is verklaard dan dient de inkoopfactuur binnen 7 kalenderdagen doorgestuurd te worden, na ontvangst zal Fedex de claim verder afhandelen.

  Vergoeden van verzendkosten bij schades en/of vermissingen:

  • Zending is standaard verzekerd tot €50,00. Voor het indienen van de claim kunt u de onderstaande punten aanleveren:
  • een verkoopfactuur - dit toont zowel de inhoud als de waarde van het pakket aan
  • een inkoopfactuur - zonder inkoopfactuur wordt de claim door FedEx niet in behandeling genomen

  Vergoeden van verzendkosten bij schades en/of vermissingen:

  • De verzendkosten worden bij schades en/of vermissingen wel vergoed.

  Homerr
  Homerr

  Volg bovenstaande stappen voor het melden van een kwijtgeraakt pakket middels een supportaanvraag.

  Houd rekening met onderstaande wanneer Homerr overgaat tot het vergoeden van de schade:

  • Nog geen verzekering mogelijk, bij vermissingen wordt er conform AVC op basis van het aantal kg. €3,40 vergoed.

  Vergoeden van verzendkosten bij schades en/of vermissingen:

  • De verzendkosten worden bij vermissingen niet vergoed.

  ups-250px

  UPS

  UPS schade melden en claims indienen

  Volg bovenstaande stappen voor het melden van schade of kwijtgeraakte pakket aan middels een supportaanvraag.

  Houd rekening met onderstaande wanneer UPS overgaat tot het vergoeden van de schade:

  • Geen verzekering mogelijk, bij schades en/of vermissingen wordt er maximaal €85,00 uitgekeerd op basis van de in- en verkoopfactuur

  Vergoeden van verzendkosten bij schades en/of vermissingen:

  • De verzendkosten worden bij schades en/of vermissingen wel vergoed.

   

  brenger-250px

  Brenger


  • Bij schade dient er binnen 5 werkdagen een melding via een supportaanvraag gemaakt te worden. Volg bovenstaande stappen.
  • Brenger is verantwoordelijk voor maximaal de kostprijs van het product tot €500,- inclusief btw. Hiervoor dient een factuur van het inkoopbedrag te worden overhandigd. Als de kostprijs van het product niet aantoonbaar is, zal er maximaal een schadeclaim ingediend kunnen worden van 50% van de verkoopprijs tot maximaal €350,- incl btw.
  • De transportkosten zullen niet worden vergoed door de vervoerder en / of de verzekering. De transportkosten zijn ongeacht de status van aflevering van het product voor rekening van de opdrachtgever.
  • Naast de uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden zijn niet gedekt:

   1. schade aan het Product ontstaan tijdens het transport/tillen (al dan niet met hulp van de Vervoerder) voorafgaande aan of na het transport binnen het gebouw/huis op het ophaaladres of afleveradres;
   2. schade aan glas, steen, computers, piano’s, printers of etenswaren;
   3. schade aan Product dat groter is dan 400x180x160 cm dan wel zwaarder is dan 100 kg dan wel bestaat uit grote Producten, die met behulp van apparatuur moeten worden in- en/of uitgeladen;
   4. schade aan iets anders dan het Product, zoals het huis of de tuin.
   5. De Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade aan het Product die redelijkerwijs niet was te constateren bij het ophaaladres. Bijvoorbeeld bij interne schade die niet zichtbaar is aan de buitenkant van het Product.
   6. Niet tot de verzekerde interesten worden gerekend geld en geldwaardig papier, lijfsieraden, kunst en antiek/antiquiteiten.