Verzekering voor het versturen van pakket via DHL

Claim procedure “Vermist pakket”

Voor het opstarten van je claim ontvangen wij graag de onderstaande stukken:

 • een verkoopnota
 • een inkoopnota
 • omschrijving van het pakket
 • de afmeting en het gewicht van het pakket
 • getekende verklaring schademelding formulier

Voorwaarden

 • Een verkoopfactuur is verplicht een inkoopfactuur is niet verplicht. Indien wij geen inkoopfactuur hebben ontvangen zal er op basis van de verkoopfactuur exclusief btw, -/- 40% worden vergoed, indien de verzekeringsmaatschappij jouw claim heeft goedgekeurd. Op het uit te keren bedrag is btw niet van toepassing. Voor zendingen binnen Nederland worden de verzendkosten niet vergoed, verzendkosten voor zendingen naar het buitenland worden wel vergoed. Toeslagen worden niet vergoed bij zendingen binnen en buiten Nederland.
 • De claim moet binnen 7 dagen na opname in sorteerproces ingediend zijn.

 

Let op! De doorlooptijd is hierna minimaal 3 weken in verband met het onderzoek van de vervoerder en de claimafhandeling van de verzekeringsmaatschappij.

Claim procedure “Beschadigd pakket”

Voor het opstarten van je claim ontvangen wij graag de onderstaande stukken:

 • een verkoopnota
 • een inkoopnota
 • foto’s van het beschadigde product
 • omschrijving schade

Voorwaarden

 • een verkoopfactuur is verplicht een inkoopfactuur is niet verplicht. Indien wij geen inkoopfactuur hebben ontvangen zal er op basis van de verkoopfactuur exclusief btw, -/- 40% worden vergoed, indien de verzekeringsmaatschappij jouw claim heeft goedgekeurd. Op het uit te keren bedrag is btw niet van toepassing. Voor zendingen binnen Nederland worden de verzendkosten niet vergoed, verzendkosten voor zendingen naar het buitenland worden wel vergoed. Toeslagen worden niet vergoed bij zendingen binnen en buiten Nederland.
 • de claim moet binnen 48 uur bij ons gemeld zijn
 • de ontvangende partij moet bij aanname van het pakket de chauffeur direct hebben verwittigd van de beschadiging. De chauffeur moet van deze beschadiging een melding hebben gemaakt

Tarieven overzicht

verzekering via tarief extra informatie
DHL DFY € 1,75 met een maximum van € 500,00
DHL Europlus 0,75% van de verzekerde waarde met een minimum van € 10,00
DHL Europlus Pallet International 0,75% van de verzekerde waarde met een minimum van € 10,00
DHL Parcel Connect 0,75% van de verzekerde waarde met een minimum van € 10,00