Gevaarlijke en verboden goederen

Via het internationale postale netwerk mag je onder andere de volgende goederen niet versturen:

 • Explosieven 
  Denk hierbij aan munitie en vuurwerk.
 • Brandbare vloeistoffen
  Producten zoals nagellak, parfum en verf op oliebasis.
 • Agressieve substanties
  Bijtende stoffen die onder andere voorkomen in de schoonmaakmiddelen, maar ook accuzuur.
 • Overig
  Drugs, tabak en andere accijnsgoederen.
 • (Gecomprimeerde) gassen
  Dit zijn stoffen die je terugvindt in spuitbussen zoals bijvoorbeeld haarlak en deodorant.
 • Brandbare vaste stoffen
  Hieronder vallen onder andere alle soort lucifers.
 • Giftige substanties
  Denk hierbij aan bestrijdingsmiddelen zoals pesticiden.
 • Andere gevaarlijke stoffen
  Denk hierbij aan magneten, losse lithium batterijen zoals powerbanks en batterijen bestemd voor laptops en mobiele telefoons.

Gevaarlijke goederen

Sommige gevaarlijke goederen mogen alleen onder hele strikte voorwaarden via het internationale postale netwerk verstuurd worden, zoals bijvoorbeeld lithiumbatterijen die in het apparaat zitten. Deze goederen moeten op de juiste manier verpakt worden. Daarnaast geldt dat sommige landen specifieke regels hebben over wat je wel of niet mag versturen. Meer informatie kan je vinden op: